Scopolin

Số CAS: 531-44-2

Khối lượng phân tử: 354.3

Công thức: C16H18O9

Độ tinh khiết: >=98%

Thể chất: Dạng bột