Hướng dẫn nghiên cứu,đào tạo

1. Phân lập các hợp chất tự nhiên bằng phương pháp sắc ký (sắc ký cột, sắc ký lỏng trung áp (MPLC), sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)) đang được sử dụng tại các phòng thí nghiệm tại Việt Nam cũng như ở Hàn Quốc, Nhật BảnXác định cấu trúc hóa học bằng phương pháp quang phổ như phổ NMR, MS, IR, UV, ECD2. Xây dựng phương pháp phân tích bằng phương pháp đo quang, phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao, phương pháp sắc kí khí, phương pháp khối phổ.

2. Chúng Tôi luôn sẵn sàng trợ giúp về các kỹ thuật phân lập chất, xác định cấu trúc, xây dựng phương phân tích các hợp chất tự nhiên và hỗ trợ công bố nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế uy tín (thuộc danh mục SCI, SCIE, Q1, Q2, Q3 hoặc tạp chí quốc tế) cũng như các tạp chí chuyên ngành trong nước. Mặt khác, chúng tôi sẽ giúp đỡ các học viên, nghiên cứu viên trong việc lựa chọn đối tượng nghiên cứu, hoàn thành dự án, đề tài, đảm bảo chất lượng cao, và bảo vệ thành công đề tài trong chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp.

3. Nhận đặt hàng triển khai các nghiên cứu cơ bản hoặc ứng dụng cho các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên thuộc lĩnh vực hóa học hợp chất tự nhiên theo yêu cầu.