Nắp chai HPLC nắp chai pha động 1 đến 4 cổng

Tên sản phẩm: Nắp chai pha động HPLC
Loại: GL45 gồm 1 lỗ, 2 lỗ, 3 lỗ có vòng đệm kín
Nhãn hiệu: Huida