Bình lọc hút chân không

Tên sản phẩm: Phụ kiện bình lọc hút chân không Buchner

Bình bẫy dung môi

Dung tích Giá bán
250 ml              500,000
500 ml              500,000
1000 ml              500,000
2000 ml              800,000
3000 ml              800,000
5000 ml  800,000