Giới thiệu

Duoclieuglobal

Tự hào là nhà nhập khẩu cung cấp chất lượng chuẩn, nguyên liệu và máy chủ cho Nghiên cứu và sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thuốc từ dược liệu. Với nhiều nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực học tập hợp chất thiên nhiên, được đào tạo tiến trình ở Hàn Quốc, Nhật Bản với nhiều nghiên cứu sinh được đăng ký trên tạp chí quốc tế uy tín và tạp chí trong nước. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và chuyển đổi một số nghiên cứu ứng dụng cho công ty sản xuất vv…

Lĩnh vực chúng tôi bao gồm:

1. Phân tích các chất tự nhiên bằng các ký hiệu nét (cột ký hiệu, ký hiệu trung áp (MPLC), ký hiệu cao năng (HPLC)) đang được sử dụng tại các phòng thí nghiệm tại Việt Nam Nam cũng tại Hàn Quốc, Nhật Bản , Định cấu trúc hóa học bằng phương pháp quang phổ như phổ NMR, MS, IR, UV, ECD2. Build the method parsing method bằng phương pháp đo quang, phương pháp sắc ký hiệu cao, kí hiệu sắc khí phương pháp, phương pháp phổ khối.

2. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật phân phối chất lượng, xác định cấu trúc, xây dựng phương tiện phân tích tự nhiên và hỗ trợ Nghiên cứu công bố trên tạp chí quốc tế uy tín (thuộc danh mục SCI item , SCIE, Q1, Q2, Q3 hay tạp chí quốc tế) cũng như tạp chí chuyên ngành trong nước. Mặt khác, chúng tôi sẽ giúp đỡ các thành viên học tập, Nghiên cứu viên trong các đối tượng quản trị lựa chọn, hoàn thành dự án, đề tài, bảo đảm chất lượng cao và bảo vệ thành công cụ tài liệu trong chương trình đào tạo tạo tiến sĩ, thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp.

3. Cung cấp chất lượng tiêu chuẩn được nhập chính từ bên ngoài hoặc chất lượng trình chiếu được thiết lập từ dược liệu tại các phòng thí nghiệm ở nước ngoài với đầy đủ hồ sơ chứng minh dữ liệu như HPLC, NMR, BỆNH VIỆN CỨNG. Các chất lượng được thiết lập và tinh chế từ phòng thí nghiệm sẽ có giá phù hợp.

4. Cung cấp cho máy chủ quản lý tài liệu theo yêu cầu của các nhà khoa học và thiết bị trong sản xuất thuốc từ Dược liệu.

5. Nhận đặt hàng khai thác các cơ sở nghiên cứu hoặc ứng dụng cho các nhà khoa học, Nghiên cứu sinh, học viên thuộc lĩnh vực học tập theo yêu cầu.

Tin tức chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Dược liệu
VPGD Toàn Cầu : Thanh Liệt -Thanh Trì – Hà Nội

Holine / zalo:  0969 367 499  

 Holine / zalo: 0867 880 699

Email: duoclieuglobal@gmail.com

Web: duoclieuglobal.com

Faceboook.com/dược liệu Toàn Cầu