Bình cầu cổ nhám

Tên sản phẩm: Bình cầu thủy tinh cổ nhám các cỡ (50 ml – 20.000 ml)

Chất liệu: Thủy tinh borosilicat

Loại Cổ nhám Giá bán
50 ml 19 & 24 120.000 vnđ
100 ml 19 & 24 140.000 vnđ
150 ml 24 150.000 vnđ
250 ml 24 180.000 vnđ
500 ml 24 200.000 vnđ
1.000 ml 24 300.000 vnđ
2.000 ml 24 & 29 500.000 vnđ
3.000 ml 24 & 34 1.000.000
5.000 ml 24 & 40 1.400.000
10.000 ml 24 & 50 3.200.000
20.000 ml 24 & 50 5.900.000