Kỹ thuật chiết xuất resveratrol trong cốt khí củ

50,000VND

Dạng sản phẩm: Tài liệu gồm 4 trang hướng dẫn quy trình thủy phân polydatin và chiết xuất resveratrol từ Cốt khí củ

Giới thiệu chung

Tóm tắt phương pháp (Bằng sáng chế Trung Quốc)

Hiệu quả của sáng chế

Các phương pháp cụ thể

Kỹ thuật chiết xuất resveratrol trong cốt khí củ

50,000VND