Bình cô quay quả lê

Tên sản phẩm: Bình cô quay quả lê

Chất liệu: Thủy tinh

Loại Cổ nhám Giá bán
25 ml 24/29 200.000 vnđ
50 ml 24/29 200.000 vnđ
100 ml 24/29 200.000 vnđ
150 ml 24/29 200.000 vnđ
250 ml 24/29 250.000 vnđ
500 ml 24/29 300.000 vnđ
1000 ml 24/29 350.000 vnđ
2000 ml 24/29 700.000 vnđ