Silica gel hạt pha đảo C18

30,000,000VND

Loại: Silica gel pha đảo (C18) dùng cho sắc ký cột
Cỡ hạt: 40-63 um
Khối lượng: 250 g
Hãng sản xuất: Merk
Giá bán:
Silica gel hạt pha đảo C18

30,000,000VND