HPD300L

Tên sản phẩm: HPD300L

Nguồn gốc: Trung Quốc

Công dụng: Phân lập hợp chất tự nhiên

Độc tính: Không

Quy cách: 500g/gói