Nhựa phân cực NKA-9 dùng trong sắc ký cột

 1. Tổng quan về sản phẩm: Loại NKA-9 phù hợp để loại bỏ bilirubin, tách alkaloid, chiết xuất flavonoid, v.v. Bề ngoài: các hạt hình cầu màu vàng nhạt
    2. Các thông số chỉ số kỹ thuật của sản phẩm:
    1. Phân cực: phân cực
    2. Kích thước lỗ trung bình AVE: 155-165
    3. Phạm vi kích thước hạt: 0,315-1,25mm≥90% (60-16 lưới) 
    4 . Độ ẩm: 50-66%
    5. Diện tích bề mặt riêng m2/g: 250-29