Đường ăn kiêng Stevioside và Erythritol cấp thực phẩm

Tên sản phẩm: Đường tổng hợp Stevioside và Erythritol Nhà sản xuất: Công ty TNHH Tây An Pincheng Cấp độ: Cấp thực phẩm. Độ ngọt: Đường hỗn hợp có độ ngọt gấp 5 lần đường mía Sử dụng: Dùng cho thực phẩm, nước giải khát, bánh ngọt.