Xanthohumol

Số CAS: 569-83-5

Công chúa Học tập: C 21 H 22 O 5

Độ tinh Tinh:> = 98%

Số lượng lớn phân tử lớn: 354,4

Nhóm chất: Chalcones

Tan trong: Chloroform, Dichloromethane, Ethyl Acetate, DMSO, Acetone, etc.

Mùi là: 10 mg, 20 mg, 50 mg.

Giá bán: liên hệ