Wogonoside

Số CAS: 51059-44-0

Công thức hóa học: C22H20O11

Độ tinh khiết: >=98%

Khối lượng phân tử: 460.39

Nhóm chất:Flavonoids

Tan trong: DMSO, Pyridine, Methanol, Ethanol, etc.

Đóng gói: 10 mg, 20 mg, 50 mg.

Giá bán: liên hệ