Van khóa chữ T

Tên sản phẩm: Van khóa 3 chiều

Chất liệu: Borosilicate

Kích thước: #14; #19; #24