Uvaol

Uvaol
Trọng lượng phân tử 438,7
Công thức C 30 H 50 O 2
Mô tả vật lý Bột
Loại hợp chất Triterpenoids
Danh mục: , Từ khóa: ,