Ursolic acid

Công thức phân tử: C30H48O3

Khối lượng phân tử: 456,7 g/mol

điểm chảy: 292 oC

Độ tinh khiết: ≥ 98%

Quy cách: Đống gói 10, 20 và 50 mg