Trục quay dẫn hơi máy cô quay chân không

Tên sản phẩm: Trục quay dẫn hơi máy cô quay chân không

Sử dụng: cho máy cô quay chân không eyela