Trục quay dẫn hơi máy cô quay chân không Heidolph

Tên sản phẩm: Trục quay dẫn hơi

Sử dụng: Cho máy cô quay chân không Heidolph