Trifolirhizin

Số CAS: 520-36-5

Độ tinh khiết: >=98%.

Công thức cấu tạo: C22H22O10

Khối lượng phân tử: 446.4

Nhóm chất: Flavonoids

Đóng gói: 10 mg; 20 mg; 50 mg

Giá liên hệ