Solanidine

Số CAS: 80-78-4

Công thức hóa học: C27H43NO

Độ tinh khiết: >=98%

Khối lượng phân tử: 397.6

Nhóm chất: Alkaloids

Tan trong: Chloroform, Dichloromethane, Ethyl Acetate, DMSO, Acetone, etc.

Đóng gói: 10 mg, 20 mg, 50 mg.

Giá bán: liên hệ