Sinh hàn máy cô quay Buchi

Tên sản phẩm: Sinh hàn cho máy cô quay chân không R215/300

Chất liệu: Thủy tinh Borosilicat