Shikonin

Số CAS: 517-88-4

Công thức hóa học: C16H16O5

Độ tinh khiết: >=98%

Khối lượng phân tử: 288.31

Nhóm chất: Quinones

Tan trong: Chloroform, Dichloromethane, Ethyl Acetate, DMSO, Acetone, etc.

Đóng gói: 10 mg, 20 mg, 50 mg.

Giá bán: liên hệ