Sephadex LH20 cũ

Sephadex LH20

Sản phẩm của GE Healthcare

Khối lượng 500 g

Tình trạng: cũ năm 2015, còn nguyên bao bì

Giá bán: Giá rẻ