Rutin

Số CAS: 153-18-4

Khối lượng phân tử:610.5

Công thức: C27H30O16

Độ tinh khiết >=98%

Nhóm: Flavonoid

Giá bán: liên hệ