Polygalaxanthone III

Số CAS: 162857-78-5

Công thức hóa học: C25H28O15

Độ tinh khiết: >=98%

Khối lượng phân tử: 568.39

Nhóm chất: Xanthones

Tan trong: DMSO, Pyridine, Methanol, Ethanol, etc.

Thể chất: Bột màu trắng

Đóng gói: 10 mg, 20 mg, 50 mg.