Naringin

Công thức phân tử: C27H32O14

Khối lượng phân tử: 580,53 g/mol

Độ tinh khiết: ≥ 98%

Đóng gói: 10, 20 và 50 mg