Máy hứng chất lỏng tự động (Fraction Collector)

Loại: Máy hứng chất lỏng tự động (Automatic fraction collector).
Nhãn hiệu: TQ
Số lượng ống nghiệm hứng: 100
Thể tích tối đa: 100ML
Thời gian cài đặt: 1s-200hours
Hiển thị: LCD
Điện áp: 110/220AV 50HZ