Luteolin 3′-O-glucuronide

Luteolin-3′-O-beta-D-glucuronide

Số CAS: 53527-42-7

Độ tinh khiết: >=98%

Công thức cấu tạo: C21H18O12

Khối lượng phân tử: 462.4

Nhóm chất: Flavonoid

Đóng gói: 10 mg; 20 mg; 50 mg

Giá: liên hệ