isoquercitrin

1-Hoạt động sinh học
isoquercitrin có nguồn gốc từ rutin (quercetin-3-O-rhamnoglucoside), được xử lý bằng axit để thu được quercetin. Rutin được phân lập từ vỏ hạt của cây bụi Brazil ?? fava d? Anta ?? (Nhuyễn thể Dimorphandra). Có bằng chứng quan trọng trong các tài liệu liên quan đến các đặc tính điều hòa tăng trưởng và tăng sinh tế bào của quercetin.

2-Tính chất hóa học
DANH MỤC NUM A12076
M. WT 464,38
CÔNG THỨC C21H20O12
ĐỘ HÒA TAN DMSO
ĐỘ TINH KHIẾT > 98%
LƯU TRỮ ở -20 ° C Bột 3 năm
SỐ CAS 21637-25-2
MÙA THU OC1 = CC (O) = C (C (C (O [ C @ @H] 2O [ C @ @] ([ C @ H ] (O) CO) ([H]) [ C @ H ] (O) [ C @ H ] 2O) = C (C3 = CC = C (O) C (O) = C3) O4) = O) C4 = C1