Gioăng máy cô quay

Tên sản phẩm: Gioăng máy cô quay Buchi R-210; R-215; R-300

Mã: WD26

Sản xuất: Thụy sĩ

Vật liệu: PTFE