Emodin

1- Hoạt động sinh học
Emodin là một loại nhựa tẩy, từ đại hoàng, cây hắc mai và cây cúc dại Nhật Bản (Fallopia japonica). Nó thuộc về một họ các hợp chất gọi là anthraquinones, đã cho thấy tác dụng chống viêm và chống ung thư
2-Tính chất hóa học
DANH MỤC NUM A10348
M. WT 270,2
CÔNG THỨC C15H10O5
ĐỘ HÒA TAN DMSO
ĐỘ TINH KHIẾT > 98%
LƯU TRỮ ở -20 ° C Bột 3 năm
SỐ CAS 518-82-1
MÙA THU CC1 = CC (= C2C (= C1) C (= O) C3 = CC (= CC (= C3C2 = O) O) O) O)