Echinacoside

Số CAS: 82854-37-3

Công thức hóa học: C35H46O20

Độ tinh khiết: >=98%

Khối lượng phân tử: 786.72

Nhóm chất: Phenylpropanoids

Tan trong: DMSO, Pyridine, Methanol, Ethanol, etc.

Thể chất: Bột vàng

Đóng gói: 10 mg, 20 mg, 50 mg.