Đệm lò xo cô quay chân không

Tên sản phẩm: Đệm lò xo dùng cho máy cô quay chân không Buchi