Công nghệ chiết và làm giàu arasaponin từ Tam thất ứng dụng trong sản xuất nguyên liệu làm thuốc

50,000VND

Tài liệu này gồm 3 trang

1- Giới thiệu kỹ thuật chung

2- Kỹ thuật chiết xuất và làm giàu arasaponin từ Tam thất (Bằng sáng chế tại Trung Quốc)

3- Các quy trình chiết xuất và làm giàu saponin từ Tam thất

Công nghệ chiết và làm giàu arasaponin từ Tam thất ứng dụng trong sản xuất nguyên liệu làm thuốc

50,000VND