Bình thủy tinh borosilicat chứa dung môi

Bình thủy tinh borosilicat chứa dung môi

Khóa thủy tinh borosilicat #29; có kẹp nhựa

Loại Giá bán (VNĐ)
2500 mL 700.000
5000 mL 900.000
10000 mL 1.700.000
20000 mL 3.100.000