Bình thu hồi dung môi máy cô quay chân không

Tên sản phẩm: Bình thu hồi dung môi

Sử dụng: Cho máy cô quay chân không Eyela