Bình lọc hút chân không

Tên sản phẩm: Bình lọc hút chân không (buchner)

Chất liệu: Thủy tinh borosilicat

Dung tích Giá bán
100 ml 200.000
250 ml 200.000
500 ml 300.000
1000 ml 500.000
1500 ml 3.200.000
2000 mL 4.520.000