Bình cô quay chân không

Tên sản phẩm: Bình cô quay các cỡ 25 ml-5000 ml

Chất liệu: Borosilicat

Loại Cổ nhám Giá bán
25 ml 24                    200,000
50 ml 24                    220,000
100 ml 24                    250,000
150 ml 24                    280,000
250 ml 24                    300,000
500 ml 24                    350,000
1.000 ml 29                    450,000
2.000 ml 29                    800,000
3.000 ml 29                    850,000
5.000 ml 29                1,450,000