Bình chống sục cô quay chân không

1,500,000VND

Sản phẩm: Bình chống sặc cô quay chân không
Nguyên liệu: Thủy tinh GG17 Borosilicate
Dung tích:50ml,100ml,150ml,250ml,500ml,1000ml
Cổ trên:14/23,19/26,24/29,29/32
Cổ dưới:14/23,19/26,24/29,29/32

Bình chống sục cô quay chân không

1,500,000VND