Bình bẫy dung môi

Bình bẫy dung môi

Chất liệu: thủy tinh borosilicate

Tính chất: chịu được ni tơ lỏng ở nhiệt độ thấp

Dung tích: 1000 mL, nút mài #40.