Baicalin

Số CAS: 21967-41-9

Độ tinh khiết >=95%

Công thức phân tử: C21H18O11

Khối lượng phân tử: 446.37

Nhóm chất:Flavonoids

Đóng gói: 10 mg, 20 mg, 50 mg

Giá liên hệ