Astragalin

Số CAS: 480-10-4

Công thức hóa học: C21H20O11

Độ tinh khiết: >=98%

Khối lượng phân tử: 448.4

Nhóm chất: Flavonoids

Tan trong: DMSO, Pyridine, Methanol, Ethanol, etc.

Đóng gói: 10 mg, 20 mg, 50 mg.

Giá bán: liên hệ