Artemisinic acid

Số CAS:80286-58-4

Khối lượng phân tử: 234.3

Công thức phân tử: C15H22O2

Độ tinh khiết: >=98%

Nhóm: Sesquiterpenoids

Thể chất: Bột