1,3-O-Dicaffeoylquinic acid

Công thức phân tử: C25H24O12

Khối lượng phân tử: 516,45 g/mol

Màu sắc: hơi vàng nhạt

Độ tinh khiết: ≥ 98% (HPLC)

Đóng gói: 5, 10, 20 và 50 mg