Kaempferol 3-O-glucoside (astragalin)

1-Hoạt động sinh học
Kaempferol 3-O-glucoside (astragalin) là 3-glucoside của flavonol kaempferol, một loại polyphenol.
2-Tính chất hóa học
DANH MỤC NUM A14653
M. WT 594,53
CÔNG THỨC C27H30O15
ĐỘ HÒA TAN DMSO
ĐỘ TINH KHIẾT > 98%
LƯU TRỮ ở -20 ° C Bột 3 năm
SỐ CAS 40437-72-7
MÙA THU CC1C (C (C (C (O1) OC2 = C (OC3 = CC (= CC (= C3C2 = O) O) O) C4 = CC = C (C = C4) O) O) O) O