Hướng dẫn phân tích nhanh Nucleobase, Nucleoside, và Nucleotide bằng HPLC (Phần 1)

Giải thích

A cid nucleic is the great panait of sinh bao gồm chuỗi thẳng của nucleotide, mỗi chuỗi được tạo thành từ một bazơ, một đường và một nhóm ph osphate, và quan trọng đó là các thành phần mang mã di chuyển của sinh vật. N goài ra, các hợp chất liên quan đến axit nucleic, bao gồm nucleobase, nucleoside và nucleotide có các chức năng khác nhau và đa dạng. Dưới đây là phương pháp phân tích nhanh các hợp chất liên quan đến axit nucleic s ử dụng hệ thống UHPLC Nexera và cột Shim-pack XR-ODS Ⅲ và Phenomenex Kinetex .

Phân tích Nucleobase và Nucleoside : Chuẩn bị một mẫu bao gồm dung lượng chuẩn của 10 chất liên quan đến axit nucleic, bao gồm 5 nucleobase (adenine, guanine, uracil, thymine, cytosine) và 5 nucleoside (adenosine, guanosine, uridine, thymidine, cytidine), mỗi loại nồng độ 10 mg / L, và tiến trình phân tích sử dụng Cột Kinetex C18 (size 1,7 μm, 100 mm L. × 2,1 mm ID). Hiện tượng Kinetex C18 là một cột bao gồm lõi rắn 1,25 μm được phủ một lớp ngoại quan 0,23 μm nhiều lớp. Hình 1 cho ký đồ sắc nét được sử dụng khi sử dụng chuẩn chất 1 μL . Parsing is complete trong 30 phút sử dụng điều kiện, hệ thống áp suất 75 MPa.

Ký hiệu điều kiện:

Cột: Kinetex C18 ( kích thước 1,7 μm, 100 mm L. × 2,1 mm ID).

Pha động: 200 mmol / L Sodium Perchlorate, 100 mmol / L đệm Sodium Phosphate (pH = 2,1)

Line speed: 0,7 mL / phút

Cột nhiệt độ. : 40 ° C

Tiêm thể tích: 1 µL

Phát hiện: SPD-20AV ở 260 nm

Flow Cell: Tế bào bán vi mô

Hình ảnh này có thuộc tính alt trống;  tên tệp của nó là image-35.png

Hình 1. Sắc màu chuẩn ký đồ 1-10 (ở nồng độ 10 mg / L)

Cám ơn sự quan tâm của bạn đọc, để ủng hộ tác giả viết thêm nhiều bài hay, vui lòng chia sẻ lên facebook ở cuối trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *