Hướng dẫn phân tích nhanh Nucleobase, Nucleoside, và Nucleotide bằng HPLC (Phần 2)

Phân tích các chất liên quan tới ATP:

Phân tích các hợp chất liên quan đến ATP. Phân tích này đã được chuẩn bị một dung dịch mẫu bao gồm một hỗn hợp tiêu chuẩn trong số 6 chất liên quan đến ATP (hypoxanthine, inosine, IMP, AMP, ADP, ATP), mỗi ở nồng độ khoảng 10 mg / L, và tiến hành bằng cột Shim-pack XR-ODS Ⅲ (Kích thước hạt 1,6 μm, 50 mm L. × 2,0 mm I.D.). Hình 2 hiển thị sắc ký đồ thu được khi tiêm 1 μL hỗn hợp tiêu chuẩn đã chuẩn bị. Trong đó, các phương pháp thông thường hết 25 phút để hoàn thành chương trình. Phương pháp này chỉ cần khoảng 1/10 (2,5 phút) đề hoàn thành.

Điều kiện sắc ký:

Cột: Shim-pack XR-ODS Ⅲ; (50 mm x 2.0 mm ID, 1.6 μm)

Phase động : 100 mmol/L Phosphoric acid, 150 mmol/L Triethylamin / Acetonitril = 100/1 (v/v)

Tốc độ dòng: 0.9 mL/min

Nhiệt độ cột. : 40 °C

Thể tích tiêm: 1 µL

Detection : SPD-20AV ở 260 nm

Flow Cell : Semi-micro cell

This image has an empty alt attribute; its file name is image-36.png

Cám ơn sự quan tâm của bạn đọc, để ủng hộ tác giả viết thêm nhiều bài hay, vui lòng chia sẻ lên facebook ở cuối trang

One thought on “Hướng dẫn phân tích nhanh Nucleobase, Nucleoside, và Nucleotide bằng HPLC (Phần 2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *